מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

עלות ביצי מאכל באיטליה

27 אוקטובר, 2016

כמה עולה ביצת מאכל באיטליה? 0.99 יורו - 10 ביצי מאכל - ביצי חופש באריזה סגורה.
תרגום פשוט: מחיר ביצה הוא 41.5 אג'. 
בישראל: מחיר ביצה רגילה הוא כ-95 אג'. הפער: 53.5 אג'.
באחוזים מדובר במחיר הגבוה ב- 129%.
נכון, מדובר ב"מבצע". כאשר יש תחרות, יש גם מבצעים. אבל גם אם נתייחס למחיר ה"מלא" (1.59 יורו), הרי עדיין נותר פעם מהותי של 28 אג' לביצה (פער של 42%). מאידך אנו ביצענו השוואת מחיר של ביצת חופש מול ביצה רגילה. 
מחיר ביצת חופש בישראל הוא כ- 1.6 ש"ח.
כאשר בישראל קיימת מכסת ביצי מאכל של 2.2 מיליארד ביצים, מדובר על פער כספי של מאות מיליוני ש"ח.
למי שלא הבין, זו המשמעות של יוקר מחיה וטרם דיברנו על איכות!

IT