מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

צו סגירה למשחטת מעוף

26 ספטמבר, 2016

בעקבות תפיסה של שוהים בלתי חוקיים במשחטת מעוף אשר באזור התעשייה באר טוביה, הוציאה המשטרה צו מנהלי הסוגר את המשחטה למשך 7 ימים. משחטת מעוף היא אחת המשחטות הגדולות והיא שוחטת כ- 60,000 עופות מידי יום.
יש להעריך, שהמשחטה תיפתח עוד קודם מטעמים דומים לאילו שהתקיימו במשחטת עוף עוז שבשגב שלום. 
המחסור שעלול להתעורר בשוק בעקבות סגירת המשחטה לפני ראש השנה, יתרום למציאת פתרון מתאים אחר.
עיקר העובדים במשחטות הם תושבים ערבים, חלקם עובדי קבלן, ואלה מאופיינים בתחלופה גבוהה של עובדים.