מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

מזכיר ארגון מגדלי עופות נגד ד"ר רפלוביץ

16 ספטמבר, 2016

בחוברת האחרונה של משק העופות (חודש ספטמבר), יוצא מזכיר ארגון מגדלי עופות, מר מוטי אלקבץ במתקפה על ד"ר רפלוביץ. "הצטרף לחגיגה התקשורתית יו"ר ארגון הרופאים הרשותיים במדינת ישראל, ד"ר רפלוביץ שהציג את עצמו כבר סמכא...תוך ניצול ציני של הבמה התקשורתית לה זכה, תקף את המשחטות, מגדלי העופות ואת ענף הביצים תוך שהוא נוקב במספר הזוי, שלדבריו 75% ממוצרי העוף נגועים בסלמונלה..."
הנתונים מצביעים דווקא על צדקתו של ד"ר רפלוביץ: על פי דו"ח השירותים הווטרינרים משנת 2013 (האחרון שפורסם), שיעור הנגיעות בסלמונלה של בשר העוף במשחטות קרוב ל-50% (!) - נתון בעייתי לכל הדעות.
ביצי מאכל, על פי הסקר האחרון שנעשה בשנת 2006, למעלה מ-40% מלהקות ההטלה נגועות בסלמונלה.
מוסיף מר אלקבץ, כי "החשש מסלמונלה בעופות ובביצים מיותר, לאור העובדה כי מוצרים אלה עוברים טיפול תרמי (בישול), שגם לו היתה בהם סלמונלה היא מושמדת".
גם כאן הנתונים המקצועיים אינם תומכים בדבריו של מזכיר הארגון: בשר עופות נגוע בסלמונלה מהווה סיכון בריאותי מהותי לציבור הצרכנים. לא חסרות דוגמאות על הרעלות מזון מסלמונלה, שהמקור להן בשר עופות. רק לדוגמה: הרעלת מזון נרחבת בשנת 2013-2014 בארה"ב, החיידק המעורב: סלמונלה היידלברג, מקור הזיהום: בשר עוף (של אחד מהיצרנים הגדולים בארה"ב), 634 איש נפגעו ביניהם ילדים, אחדים מהם נפגעו באופן קשה ביותר.
לגבי ביצי מאכל, אלה לא תמיד נצרכות מבושלות לחלוטין או די הצורך כדי להבטיח מוצר בטוח לצרכן. והרמה התברואתית במשקים? אנו לא נדרשים לדבריו של ד"ר רפלוביץ, מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר יוסי ישי, מזכיר ארגון מגדלי העופות לשעבר יעקב כהן, ולאחרונה מכתבו של הרופא הראשי לבריאות העוף מציגים את התמונה העגומה בה מצויה השלוחה שמר אלקבץ כה מגן עליה במקום לקדם אותה למקום שם היא צריכה להיות.