מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

10 מיליון ביצים יועברו לתעשייה

22 אוגוסט, 2016

משרד החקלאות בהודעה לעיתונות: שר החקלאות ושר הכלכלה אישרו למועצת הלול הסדר פינוי של עד 10 מיליון ביצים שינותבו לתעשייה. בעקבות תכנון לקוי נוצר בשנת 2015 מחסור בביצי מאכל, שחייב יבוא בהיקף של למעלה מ-300 מיליון ביצי מאכל. בשנת 2016, מועצת הלול הגדילה את המכסה השנתית ב-7% (זאת לאחר תוספת של 4% שניתנה בשנת 2015. היקף שמבטא גידול גבוה מהרבה מהצמיחה השנתית ונדרש מתכנון חסר בשנים הקודמות).על פי משרד החקלאות, העודפים עתה, אופייניים לחודשים אוגוסט - ספטמבר מידי שנה.
היות ואנו לא סובלים מזכרון קצר, אנו מבקשים לרענן את זכרון הציבור. בספטמבר שנה שעברה, היה חוסר חריף של ביצי מאכל בישראל.