מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

ריכוז נתוני ענף החקלאות לשנת 2015

9 אוגוסט, 2016

הדו"ח שנכתב ע"י רחל בורשק מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנה זו, ועל רקע השנים הקודמות. תפוקת ענף בעלי החיים מוערכת ב- 12.3 מיליארד ש"ח, כ- 42% מכלל התפוקה החקלאית. ענף העופות מוערך ב- 5.5 מיליארד ש"ח, כ- 19% מכלל התפוקה החקלאית והוא ענף החי הגדול בישראל.

ערך התפוקה של ענף הלול בישראל – 2015 

שלוחה

מיליוני ₪

תרנגולות פיטום

3,126

תרנגולי הודו

690

הטלה, ביצי מאכל

787

רבייה

942


על פי הדו"ח צריכת ביצי המאכל לנפש, ירדה בשנת 2015, ועומדת על 220 ביצים/נפש/שנה, דומה לנתוני 2004.
מהו משקל תוצרת ענף הלול על סל הוצאות המשפחה בישראל ? בשר עוף מוערך בהוצאה של 162 ש"ח/חודש וביצי מאכל 41 ש"ח/חודש. הצרכן שילם בשנת 2015 1.9% יותר על בשר עוף בהשוואה לשנת 2014. ביצי מאכל הציגו ירידה בהוצאה של 2.4%.