מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

תכנית מוסמך בתחום בריאות ציבור וטרינרית

18 יולי, 2016

האוניברסיטה העברית יצאה בתכנית חדשה לתואר שני בבריאות ציבור וטרינרית - MVPH. מדובר בתכנית משותפת של בית הספר לרפואה וטרינרית ובית הספר לבריאות הציבורבאוניברסיטה העברית. היוזמה היא בשיתוף עם בית הספר לתזונה והחוג לכלכלה חקלאית בפקולטה לחקלאות. בעלי חיים נמצאים בקרבתו של האדם אם כחיות מחמד, אם כמקור מזון ואם כשכנים הדרים בכפיפה אחת עמו. קרבה זו למרות שנושאת תועלת רבה לאדם, מהווה גם איום על בריאותו, בעיקר עקב הסכנה למעבר של מחוללי מחלה וזיהומים סביבתיים ומציבה אתגר מוסרי בכל הקשור לשמירה על רווחתם של בעלי-החיים. בעולם גובשה התפיסה כי וטרינרים העוסקים במהלך לימודיהם בתחומי הפתולוגיה, המיקרוביולוגיה ורווחת בעלי החיים הם המתאימים ביותר בכדי למלא תפקידי מפתח בשמירה על בריאות הציבור ופיקוח על שרשרת יצור המזון מן החי. כמו-כן מהווים הרופאים הווטרינרים יועצים מרכזיים למקבלי החלטות בתחומים אלו. אולם, בשל היעדר הכשרה מתאימה בבתי-הספר לרפואה הווטרינרית בנושאים הקשורים לבריאותו של האדם ובחשיבה כמותית הועלה הצורך בלימוד של עקרונות אלו באמצעות מומחים לבריאות הציבור ואפידמיולוגיה. התכנית אשר הוקמה על מנת למלא צורך זה מיועדת לבוגרי לימודי רפואה וטרינרית בארץ ובעולם. מטרתה היא להקנות ידע באפידמיולוגיה, סטטיסטיקה, כלכלה, שיווק בריאות, ארגון ומנהל, בטיחות מזון ורווחת בעלי חיים. משך התכנית – שנתיים. השנה הראשונה נערכת ברובה בבית הספר לבריאות הציבור בהדסה עין כרם. השנה השנייה נערכת ברובה בפקולטה לחקלאות ברחובות ובבית הספר לרפואה וטרינרית בבית-דגן.