מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

עודפי ביצים

12 יולי, 2016

עודפי ביצים לא רק ברשות הפלשתינאית, אלא גם בישראל. למרות ניהול מערך שלם במועצת הלול שתפקידו לווסת את יצור ביצי המאכל, אנו נתקלים שוב בחוסר יכולת לאזן את השוק. מול חוסרים קשים בתקופת החגים, אנו מתמודדים עתה עם עודפי יצור.
מה צפוי להיות הפתרון ? הפניית ביצים לתעשייה במחירי הפסד או אחסון ביצים בקרור. החוק בישראל, מאפשר אחסון ביצים בקרור של 2 מ"צ. החוק גם מחייב סימון ביצים אלה כ"ביצי קירור" באותיות בגודל שלא יפחת מ- 4 מ"מ.  מה המשמעות המקצועית/צרכנית לפתרון הקרור? אחסון ביצים בטמפרטורה של 2 מ"צ מצמצמת מאד צמיחה של חיידקי סלמונלה במידה ואכן הם נמצאים בביצה. אך שרשרת קרור "לא אחידה" היא בעייתית ומסוכנת. מדובר בתהליך על פיו ביצים צפויות לעבור במקרה הטוב מטמפרטורה של 20 מ"צ לקרור ב- 2 מ"צ חזרה ל-20 מ"צ ושוב חזרה ל 8-4 מ"צ (במקרר הצרכן) - זאת כאשר התהליך מתקיים באופן אופטימלי.  היות ושלוחת ההטלה במדינת ישראל, אינה מתנהלת באופן אופטימלי ואיכות הביצים שיופנו לקרור אינה מוערכת כגבוהה, התהליך כולו בעייתי מאד. לפני קבלת החלטה שכזו נדרש ביצוע הערכת סיכונים/תועלת מול הבעייתיות שקיימת ביכולת לשמור על שרשרת קרור יעילה ומניעת עיבוי על גבי הביצים, אשר מעודד חדירה של חיידקים מבעד לקליפת הביצה.  קרור מהיר של הביצים עלול לעודד אף שבר או סדק קליפה אשר מגביר את הסיכוי לזיהום תוכן הביצה. 
המסקנה: ביצי קרור, עדיף שלא יגיעו לשולחנו של הצרכן.