מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

פנינה אורן, מנהל אגף טיב מספוא עוזבת לתפקיד במשרד הבריאות

6 יולי, 2016

פנינה אורן-שנידור, מנהל אגף טיב מספוא בשירותים הווטרינרים, עוזבת את תפקידה לאחר שזכתה במכרז לתפקיד סגן ראש שרות המזון במשרד הבריאות.
פנינה שקיבלה את אגף טיב המספוא במסגרת השירותים הווטרינרים, פעלה נמרצות לקידום חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים והובילה שינויים מרחיקי לכת ברישום וההתייחסות המקצועית לתחום. שינויים בולטים שהובילה היו העברת זרזי הגידול מסמכות השירותים הווטרינרים למשרד הבריאות תחת הגדרתם כתרופות לכל דבר ועניין. טיפול יסודי, מקצועי ונכון בזיהומים הצולבים במכוני התערובת, שמשך שנים היוו את הבסיס לזיהומים בביצי המאכל בישראל ועוד.
מערכת האתר מאחלת לגב' פנינה אורן, הצלחה בתפקידה החדש.