מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

הודעת משרד הבריאות בנושא זרזי גדילה

24 יוני, 2016

במכתב ליבואנים ויצרנים מה-9 ביוני, מבקש משרד הבריאות להזכיר על איסור שימוש בחומרים המכילים  בציטרצין (כולל:בציטרצין צינק ומתילן דיסליצילאט (BMD), וירג'יניאמיצין, פלאבומיצין, אולאנדומיצין ואבילמיצין כזרזי גדילה בבעלי חיים. על פי המכתב, מה- 1 במרץ 2016 חל שינוי רגולטורי האוסר באופן מוחלט לעשות שימוש בחומרים שבנדון כזרזי גדילה. חומרים אלו אשורים לשימוש אלא אם נרשמו כתכשירים בפנקס התכשירים הממלכתי והשימוש בהם יעשה בהתאם לכל דין. 
לטענת השירותים הווטרינרים, תאריך היעד הנכון הוא ה- 1 במרץ 2017, אבל למיטב ידיעתנו לא פורסם כל תיקון למכתב זה ומכאן שהפעילות המתקיימת במשק החי בישראל מהווה לכאורה עבירה על החוק. 
אגב, התכשיר היחיד הרשום בישראל במשרד הבריאות כתרופה הוא ה-  BMD 10% של חברת זואטיס (לשעבר אלפרמה -יבואן: אי-בי. זי).
מכתב דומה, פורסם לאחרונה גם ע"י מינהל המזון והתרופות בארה"ב, שם כל זרזי הגדילה יעברו שינוי דומה בסוף שנת 2016. 


ראה: מדיניות רישום זרזי גידול בישראל