מה חדש בישראל - 2020

מה חדש בישראל - 2020

מחשבה טרם שינוי

16 ינואר, 2020

תקנים מחמירים נקבעו לאחרונה למגדלי אסם תחת המותג ביצי Lion בבריטניה.
לפני פחות מ-10 שנים, מדינות האיחוד חייבו בתקנות שינויים ממשקיים במשקי ההטלה והיום בבריטניה ובמדינות אירופאיות אחרות הורסים את לולי הכלובים המאובזרים. ההשקעות הכספיות הנגזרות מכל שינוי הן עצומות וכאשר משק ההטלה בישראל נערך לשינוי ממשקי על פי מפת דרכים שהוצגה ע"י השירותים הווטרינרים ומשרד החקלאות, טרם הוצג המתווה הממשקי שיסדיר גם את רווחת המטילות. אמנם קיימת טיוטת תקנות שהוכנה לפני שנים וטורפדה הן ע"י החקלאים והן ע"י הארגונים השונים למען בעלי החיים, אך זו מחייבת מחשבה עדכנית התואמת את המגמות החדשות בענף.