תרכיבים 2024

תרכיבים 2024

חיסוני שפעת וצוותים רפואיים

19 יוני, 2024

כמעט כל בתי החולים (96%) ליוצאי צבא בארה"ב דורשים מהצוות הרפואי להתחסן נגד שפעת עונתית. מבין בתי החולים המשרתים את האוכלוסייה הכללית בארה"ב, 74% מהם מחייבים את הצוות הרפואי בחיסון זה. אחוז בתי החולים בארה"ב שמחייבים את הצוות הרפואי בחיסון שפעת עונתית עלה בשנים האחרונות.
המחקר המתפרסם ב JAMA Network Open התבסס על סקר בתי חולים בשנים  2017 ו-2021, וכלל 881 בתי חולים כלליים רפואיים וכירורגיים שאינם פדרליים וכוללים יחידת טיפול נמרץ וכל 127 בתי החולים של יוצאי הצבא. לגבי בתי חולים שאינם פדרליים, הדרישות לחיסון עלו מ-69% (365 מתוך 526) בשנת 2017 ל-74% (299 מתוך 405) בשנת 2021. אך בבתי החולים של יוצאי הצבא, חובת חיסון שפעת עלתה באופן משמעותי, מ-4% (3 מתוך 73) ב- 2017 ל-96% (63 מתוך 66) ב-2021.
ואצלנו? בשנת 2014 נקבע מדד איכות לחיסון צוותים רפואיים נגד שפעת. ארגוני הבריאות במדינת ישראל נדרשים לדווח למשרד הבריאות אודות שיעורי ההתחסנות נגד שפעת בקרב צוותים לרבות: לשכות הבריאות, קופות החולים, בתי חולים כלליים, גריאטריים ובתי חולים לבריאות הנפש. בדו"ח שהתפרסם במאי 2023 נמצא שבעונת חורף 2022-2021 נצפתה ירידה ניכרת בשיעור ההתחסנות שהגיעה לכ-34% ברמה הלאומית, בעונת חורף 2023-2022 נצפתה ירידה נוספת בשיעור ההתחסנות של הצוותים הרפואיים והיא עמדה על 31% ברמה הלאומית. הירידה בשיעור התחסנות של הצוותים הרפואיים נגד שפעת איננה רוחבית. הירידה המשמעותית ביותר בשיעור ההתחסנות נצפתה בסקטור הרופאים ירידה של 5% מ-41% בעונת חורף 2022-2021 ל-36% בעונת 2022-2023. הירידה המשמעותית ביותר בשיעור ההתחסנות של רופאים נצפתה בבתי חולים כלליים ובקופות החולים (ירידה של 5%). 
או שהסנדלר הולך יחף, או שהוא אינו מאמין בנעליים עליהם הוא ממליץ...