תרכיבים 2013 -

תרכיבים 2013 -

תרכיב שפעת Pandemrix וסיכון מוגבר לנרקולפסיה

1 פברואר, 2011 המכון הלאומי הפיני לבריאות פרסם היום הצהרה בה הוא מצביע על סיכון גובר לנרקולפסיה בקרב ילדים ומבוגרים שחוסנו בתרכיב Pandemrix המיועד כנגד מחלת השפעת ומיוצר ע"י חברת GSK הבריטית. על פי ההודעה הפינית הסיכוי ללקות בנרקולפסיה בקרב המתחסנים בקבוצת הגיל 4-19, הוא פי 9 גבוה בהשוואה ללא מחוסנים באותה קבוצת גיל. מידע נוסף

הופסק השימוש בתרכיב Rotarix

23 מרץ, 2010 השימוש בתרכיב Rotarix של חברת GSK, המיועד לחיסון כנגד נגיף Rota הופסק לאחר שמינהל המזון והתרופות בארה"ב גילה בחיסון עקבות לזיהום בנגיף PCV-1 שמקורו בחזירים. מידע נוסף