תרכיבים 2019

תרכיבים 2019

תביעת ה"פנדמריקס" באירלנד

21 נובמבר, 2019

הסכם פשרה בתביעתה של Aoife Bennett, בעקבות נרקולפסיה לאחר חיסון פנדמריקס. במטרה להימנע מקביעת אחריות לאירוע ע"י בית המשפט החליטו הנתבעים להוביל להסכם פשרה ללא נטילת אחריות לאירוע.
פרטי ההסכם לא נחשפו, אך גם הוצאות בית המשפט ישולמו ע"י הנתבעים, הוצאות המוערכות במעל ל-2 מיליון יורו. עבור Aoife Bennett זהו סיום של 10 שנות מאבק במערכת הבריאות האירית שהתעלמה ומתעלמת עד היום מנזקי התרכיב.
כ- 100 נפגעים נוספים באירלנד שהמתינו להכרעת המחוקק בכדי להצטרף לתביעת הנזק, יצטרכו עכשיו להחליט האם להתארגן לתביעה משלהם. במידה ולא תוגש הצעה לפצות את כלל הנפגעים, יש להניח שתביעות נוספות יוגשו באירלנד כנגד משרד הבריאות ו-GSK.
במדינות אחרות כגון: שבדיה, הולנד, פינלנד, בריטניה, הוחלט על פיצוי הנפגעים בלי לקחת אחריות על האירוע. אין ספק שההתנהלות המקצועית בנושא תרכיב הפנדמריקס היתה לקויה והסכם הפשרה מעיד על כך.