תרכיבים 2023

תרכיבים 2023

פוליו: זליגה ממפעל תרכיבים בהולנד

6 פברואר, 2023

בעקבות ממצא של נגיף פוליו אלים WPV3 Saukett זן G ב-15 בנובמבר בדגימות ביוב, סביב מפעל ליצור תרכיב פוליו, הוחלט על בדיקת כלל העובדים 51 במספר שהיו במגע אפשרי עם הנגיף. בהפרשות אחד העובדים אובחן הנגיף והוא הושם בבידוד. העובד (מחוסן) היה במעקב עד שההפרשה נפסקה (4 שבועות).הבידוד של נגיף הפוליו האלים מדגימת ביוב מצביע על זליגה ממפעל התרכיבים. אין זו הפעם הראשונה לאירוע מאין זה.