רווחת המטילות

רווחת המטילות

התעללות ברשיון

ינואר 2019

מדיניות חדשה של השירותים הווטרינרים מחייבת אישור אכלוס ללול מטילות בכלובים, על פי מינימום של 400 סמ"ר למטילה. דרישות המינימום המקצועיות של השירותים הווטרינרים באו לידי ביטוי בטיוטת התקנות לרווחת המטילות והן עומדות על 750 סמ"ר למטילה.
מסיבות שונות ומורכבות התקנות מונחות מזה שנים, אך אינן מאושרות. למרות זאת, השירותים הווטרינרים החליטו משום מה לתת גושפנקא להתעללות בבעלי חיים, כאשר הם אלה הקובעים כמחייב מדד שהוגדר על ידם כלא מתאים – 400 סמ"ר למטילה. יגידו אחרים, עדיף כך מאשר לאפשר אכלוס במדדים גרועים יותר, אז לא! כאשר השו"ט הם המאשרים את האכלוס ב-400 סמ"ר למטילה, הם נותנים חותמת לפעול עם מדד הפוגע ברווחת המטילות. החקלאי בצדק יפנה את המקטרגים לרשות המאשרת - השו"ט, משרד החקלאות.
מטילה נדרשת ל-475 סמ"ר לפחות כדי שתוכל לעמוד בכלוב עם מטילות נוספות1, בלי לציין פעילויות נוספות, הרי ברור שהקצאה של 400 סמ"ר למטילה היא התעללות בבעלי חיים.
ראוי היה שארגון מגדלי עופות יפעל בענין זה לטובת רווחת העופות, תחת להצטרף לכינוי "מנוול" של רפי דיין, שאכלס 500 מטילות במרחב ובתנאים הראויים לבעלי חיים.


 

1. Dawkins, MS. and Hardie, S. (1989) Space needs of laying hens. British Poultry Science 30: 413-416

נתי אלקין

איומים חדשים תפנית בעלילה האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות