תוויות

תוויות

חובת תיווי

אוגוסט 2018

עופות טריים חובה שישאו תווית עם הוראות הכנה ואזהרות מתאימות.

ישראל חייבת לקדם תקינה מתאימה שתחייב את יצרני העוף הטרי להתוות את מוצריהם עם תווית אזהרה מתאימה. הקונה חייב להיות מודע לסיכונים הקיימים ולדרכי הטיפול הנכון בבשר העוף. שיעור מקרי הקמפילובקטר וסלמונלה הגבוהים בישראל במקביל לנתוני הזיהום בחיידקי סלמונלה וקמפילובקטר בבשר העוף במשחטות, מחייבים את האמונים על בריאות הציבור לקדם צעדים נדרשים.

הידע המקצועי לצמצום זיהומים אלה בבני אדם קיים אך המערכות האמונות על כך, אינן נוקטות באמצעים הנדרשים כדי לקיימם.
יש צורך, כדי לא לומר חובה להוסיף אזהרות מתאימות על מוצרי עוף טרי כדי להבהיר לצרכן את הסיכונים ודרכי הטיפול הנכון במוצר.
הצרכן קונה מוצר פוטנציאלית נגוע ומכניס אותו למטבחו - סיכון לכל הדעות. הקפאה ובישול מקטינים את הסיכון במידה ניכרת, לכן הסברה ושקיפות מול הצרכן יסייעו במידה רבה בצמצום זיהומים אלה. הדאגה לבריאותו של הצרכן מחייבת ביצוע ניטור קבוע של בשר עוף בשווקים ותמיכה בהתווית המוצר עם אזהרות מתאימות ע"ג האריזות. חיידק הקמפילובקטר המצוי בשיעורים גבוהים בבשר העוף, מציג על פי משרד הבריאות נתוני עמידות שאמורים להדליק נורה אדומה בקרב המערכת הציבורית וכל העוסק בענף העופות.

נתי אלקין

איומים חדשים תפנית בעלילה האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות