עוברים למזון כלבים?

עוברים למזון כלבים?

ההבדל בין מזון לבני אדם למזון כלבים

5 ינואר 2016

דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, - בנושא מזון נא -  Raw Food בהיבט המיקרוביאלי הן:

"0" (אפס) סלמונלה ב- 5 דגימות של 25 גר' כ"א. (תקן דומה קיים בישראל לבשר טחון - ת"י 1188)

אתמול יצא מכתב של האגף לטיב מספוא המתפרסם באתר השירותים הווטרינרים. על פי מכתב זה, בעקבות ממצאים חריגים של מזהמים מיקרוביולוגים מסוג סלמונלה ואנטרובקטריצה במזונות מסוג Raw food  במדינת ישראל, החליט האגף לטיב מספוא להגביר את אמצעי הזהירות ולהוציא הוראת שעה והיא:

התרת שיווק מזון זה לצרכן, בקיום אחד מהתנאים שלהלן:

חלופה א'- בישול המזון על ידי היצרן, טרם שיווקו.

חלופה ב'- בישול המזון על ידי הצרכן (בעליו של בעל החיים המוזן במזון). יצרן שבוחר לפעול ע"פ חלופה ב', מחויב, לסמן את המזון במילים "יש לבשל את המוצר טרם שימוש". הסימון יהיה באותיות מודגשות, בצבע ובגודל שלא יהיה קטן מ-18 נקודות גופן.

בנוסף לכך, הוחלט באגף שמאחר ומדובר במזון עם סיכון גבוה לזיהום, יוגברו הפיקוח והאכיפה על יצרנים והם יחוייבו בביצוע בדיקות מעבדה על בסיס שוטף.

שאלתי היא פשוטה, האם אפשר לבקש החלת דרישות דומות על בשר עוף המיועד לבני אדם ?

נתי אלקין

האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות דנגי שפעת עופות ותרכיבים