חקירה אפידמיולוגית

חקירה אפידמיולוגית

כשלון ידוע מראש

13 דצמבר 2015

בתקופה האחרונה דיווח משרד הבריאות על מאות מקרי סלמונלה בבני אדם בישראל. מקרה מוות אחד ומעורבות בולטת של ילדים מתחת לגיל 4 בקרב המקרים המדווחים. האירוע מאופיין בהופעה חדה של המקרים ובחיידק סלמונלה אנטריטידיס מקבוצה A. חיידק זה, על פי משרד הבריאות לא זוהה קודם לכן בישראל.
נתונים ראשוניים אלה מחשידים למקור "חדש" שהיה מעורב בהחדרת זן סלמונלה זה, אבל נסיונות של משרד הבריאות ומשרד החקלאות לאתר את מקור ההרעלה לא צלחו עדיין. קיים חשד, שההתפרצות קשורה לביצי מאכל (יבוא ?). בכל מדינה מערבית מתוקנת, קיימת מערכת מסודרת לסימון ביצי מאכל, המאפשרת עקיבות עד רמת המשק - בישראל לעומת זאת, משרד החקלאות מדבר שנים עד כמה הנושא חשוב, אך רק מדבר... 

נתי אלקין

האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות דנגי שפעת עופות ותרכיבים