עופות ללא אנטיביוטיקה

עופות ללא אנטיביוטיקה

עופות ללא אנטיביוטיקה - מה באמת חשוב ?

3 יולי 2015

הוצאת זרזי הגידול האנטיביוטיים וצמצום השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים היא מגמה חשובה בגידול עופות. כל מהלך שיתרום לצמצום התפתחות העמידות של חיידקים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים חייב לזכות בתמיכה של המערכות המקצועיות הפרטיות והציבוריות כאחת.
אבל, מהי באמת התרומה של מהלך המתבצע בנתח שוק מצומצם בענף העופות ? התרומה היא תודעתית בלבד.
השינוי המקומי, עם כל החשיבות שיש לקידום מודעות בקרב המגדלים והציבור, חסר כל ערך, כאשר המדיניות הכוללת אינה משתנה. ההחלטות במידה ואינן כלל ארציות, כפי שהתקבלו במדינות הסקנדינביות בתחילה ובמדינות האיחוד האירופאי לאחר מכן, תרומתן לנושא הכולל שולית.
אז מדוע בכל זאת התעשייה פועלת לקדם את השינוי ? – שיווק ! הדאגה לבריאות הציבור חשובה עשרות מונים בתחום הסלמונלה והקמפילובקטר מאשר גידול ללא אנטיביוטיקה בתחום אזורי מצומצם, שאינו כולל את מלוא היקף הגידול הארצי. 

נתי אלקין

האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות דנגי שפעת עופות ותרכיבים