איש אינו עומד מעל לחוק

איש אינו עומד מעל לחוק

תעודות בריאות לשחיטה

28 יולי 2014

מה- 1 באוגוסט 2014, ידרשו הרופאים הווטרינרים למחלות עופות להנפיק תעודות בריאות לשחיטה באמצעות מערכת המיחשוב שהוקמה ע"י המועצה לענף הלול, בתמיכת השירותים הווטרינרים.

נוסח התעודות, עליהן ידרשו הווטרינרים לחתום אינו תואם את הנדרש על פי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), אך לא נראה שזה מפריע למישהו להוציא הוראות הנוגדות את החוק.

כאשר מערכת ציבורית המחוייבת לקיים את החוק מתעלמת ממנו באופן בוטה, היא מאבדת את סמכותה המוסרית לטעון כלפי אחרים המפרים לטענתה את החוק. יתרה מכך, המועצה לענף הלול ממשיכה להעצים את מעורבותה במערך בריאות העוף, ללא כל סמכות חוקית לכך ואם יש מישהו, החושב שיש "ארוחות חינם", אז לא ! ההשלכות הן באופן ישיר על מערך בריאות העוף ויותר מכך על בריאות הציבור.

נתי אלקין

האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות דנגי שפעת עופות ותרכיבים