אפליה בשם ההסכמה

אפליה בשם ההסכמה

כולם שווים אך יש כאלה ששווים יותר

יוני 2022
הסכמות בין משרד החקלאות לחקלאים הוא צעד שיש לברך עליו. מאבקים ו"מלחמות" ראוי שיגיעו לפתרון במשא ומתן והסכמות.
בימים אלה התבשרנו על הסכמה בין ארגון מגדלי העופות למשרד החקלאות בנושא הרפורמה בענף ההטלה. על עיקרי ההסכמות דיווחנו בנפרד, אך לנושא אחד היוצר אפלייה ברורה איני מצליח למצוא הסבר.
בהסכם שנחתם בין משרד החקלאות לארגון המגדלים בסעיף 9 נאמר:
תקנות לולים ללא כלובים יאושרו בכפוף לתיקוני התקנות הבאים -
א. המשך פעילות ל-15 שנה של לולי רפורמה חדשים (750 סמ"ר) שהוקמו בהתאם לתקנות רווחת מטילות בנושא (הערה: אין בתקנות רווחת המטילות שהוגשו לועדת החינוך, הגדרה של לולי רפורמה).
ב. ליתר הלולים, המשך פעילות של 3 שנים. 
ניתן להניח, שבתקנות החדשות שטרם אושרו, אך הטיוטה מהווה בסיס להסכמות, קיימים הבדלים בהגדרה בין כלוב רפורמה לכלוב סוללה. אחרת מדוע הפער בין 15 שנה ל- 3 שנים עליו הסכים ארגון המגדלים?
אז בדקנו ו... אין!
על פי תקנות רווחת המטילות, אין חובה לקני הטלה, אין חובה לבדי לינה (מוטות עמידה) אין למעשה כל דרישה נוספת המבדילה בין כלוב רפורמה לכלוב סוללה. התקנות לא מבדילות בין כלוב של לול רפורמה לכלוב של לול סוללה, אז מדוע ההסכם בין ארגון המגדלים למשרד החקלאות יוצר את ההבדלה? 
הצפיפות בכל סוגי הכלובים תעבור על פי התקנות החדשות מהקיים היום (מינימום של 350 סמ"ר) ל 600-750 סמ"ר למטילה. 

כולם שווים אך יש כאלה ששווים יותר... 

נתי אלקין 

האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות דנגי שפעת עופות ותרכיבים