שחיתות או טפשות?

שחיתות או טפשות?

שימוש מושכל או רישום מושכל - מה קודם?

אוגוסט 2021

זוכרים תכשיר סולפא משולב עם טרימתופרים שהיה מותווה לפטמים עם יומיים זמן המתנה?
התכשיר נעלם מהמדפים בעקבות תהליך המתקיים במשרד הבריאות ונקרא "הערכה מחודשת". במסגרת זו, נבחנים מחדש כל הרישומים של התכשירים הווטרינרים בהשוואה לתכשיר ייחוס הרשום באיחוד האירופאי, בארה"ב או במדינה מוכרת אחרת. התכשיר שהגיע לארצנו היפה מהולנד, היה רשום שם עם 18 ימי המתנה. נתון זה לא מנע מאיש במשרד הבריאות או בשירותים הווטרינרים לשאול את השאלות הנדרשות או לספור את אלפי הליטרים שנצרכו ע"י הפטמים בישראל ושווקו לציבור הישראלי עם יומיים המתנה. אפילו בית המשפט שנדרש לכך בעקבות תביעה של יבואן אחר, קיבל את עמדת אגף הרוקחות, הרי השופטים מאמינים לרשות לפני שיאמינו לטענתו של איש עסקים - בעל עניין.
לאחרונה, נעלם מהמדפים מוצר נוסף. ג'נטמיצין 5% להזרקה, שהיה רשום בישראל בין היתר לפטמים ות. הודו (זמן המתנה 28 ו-35 יום בהתאמה). גם הוא, ראה זה פלא מגיע אלינו מהולנד, שם התכשיר לא היה מותווה כלל לעופות. למעשה, כל איש מקצוע העוסק בתחום הווטרינרי יודע שאין רישום באירופה לג'נטמיצין לעופות ובארה"ב הרישום היחיד שקיים בעופות הוא לתרנגולות בגיל יום או לת. הודו עד גיל 3 ימים (זמני ההמתנה הם 5 ו-9 שבועות, בהתאמה). לאיש במשרד הבריאות או בשירותים הווטרינרים הדבר לא הפריע. פניות מסודרות ומנומקות לשירותים הווטרינרים ואגף הרוקחות נותרו כמו פניות רבות אחרות ללא מענה או התייחסות. הרי "הם לא עובדים אצלך"...
רישומים בסגנון דומה, חווינו לאורך שנים גם עם זרזי גדילה אשר הגיעו אלינו מחו"ל עם התוויות מצומצמות ומצאו בשירותים הווטרינרים "אוזן קשבת" להרחבת התוויה. עד שהגיעה פנינה אורן, מי שהקימה את האגף לטיב מספוא והחליטה לעשות סדר. הנתונים ה"מפתיעים" הוצגו על ידה במצגת סדורה (השימוש בזרזי גדילה בתעשיית המספוא), שקופה ומביכה בכנס "בריאות אחת" בשנת 2015, המשותף למשרד הבריאות והשירותים הווטרינרים.
האם אלה התכשירים היחידים? לא. יש עוד מספר תכשירים שבמקום שיוסרו לאלתר, "נגררים" לתהליך ביורוקרטי ממושך. 
איך חריגות כאלה מתרחשות? הכותרת שאלה האם זו שחיתות או טפשות? למרות שאיננו יודעים את התשובה, קיימת גם האפשרות לכאורה, שהתשובה אינה בחירה בין השניים אלא שניהם גם יחד.


נתי אלקין

האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות דנגי שפעת עופות ותרכיבים