רווחת המטילות

רווחת המטילות

היה צפוף ועכשיו עוד יותר

דצמבר 2020

הדאגה לרווחת בעלי החיים בכלל וזו של המטילות בפרט, אינה קניין של עמותות הפועלות למען זכויות בעלי חיים. כל מי שעוסק בתחום, חקלאים, רופאים וטרינרים ואחרים אמורים לפעול לקיום תנאי גידול וממשק נאותים, שיבטיחו את רווחתו הבסיסית של בעל החיים.
בשנת 2009 פעל משרד החקלאות, עם ד"ר פוקמונסקי (אז רופא ראשי לבריאות העופות) לבחינה מעמיקה של רווחת המטילות בישראל ויחד עם צוות מומחים גובש מסמך שמטרתו היתה להוביל לשינוי ממשק הגידול של המטילות בישראל ולשיפור רווחתם (דו"ח הצוות המקצועי לבחינת רווחת המטילות, במסגרת תכנית שדרוג לולי הטלה  - 01/07/2009). במהלך משותף של הארגונים למען זכויות בעלי חיים עם החקלאים, המהלך טורפד. 750 סמ"ר למטילה בכלוב מאובזר, אלה היו התנאים המינימלים שהיו נמצאות בו היום מטילות ביצי המאכל אם הארגונים לא היו מתנגדים.
לפני מספר ימים, נחתמו התקנות בדבר מכסות ביצי המאכל לשנת 2021. עמדתו של מנכ"ל משרד החקלאות הקודם, עו"ד שלמה בן אליהו, היתה שתוספת המכסות תוענק רק ללולים משודרגים, מתוך כוונה לשפר את תנאי הממשק והגידול בשלוחת ההטלה. בישיבה ה"לפני אחרונה" של ועדת הכלכלה בכנסת, חה"כ מיקי חיימוביץ, חה"כ יוראי הרצנו-להב (כחול-לבן ויש עתיד, בהתאמה) וטל גלבוע (יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים) ניסו להוביל מהפך. דרישתם היתה שהיתרים ללולים חדשים ינתנו רק ללולים ללא כלובים. ביום שני האחרון, התקיים דיון מסכם בנושא מכסות הייצור לשנת 2021 וההחלטה הסופית הסתיימה ב"פיאסקו" מהדהד. 50% בלבד מהמכסות החדשות יהיו בלולים ללא כלובים. המשמעות: מכסימום כ- 200,000 מטילות חדשות בלולים ללא כלובים, מול תוספת מכסות רוחבית של 4% עיקרה בלולים דחוסים. שום קריטריון שיידאג לרווחת המטילות – אין תקנות ואין אופק.
הארגונים שזכו לכאורה לייצוג "יוקרתי" בממשלת נתניהו, נתנו ידם לצופף עוד ועוד את המטילות. לדוגמה מי שעד היום איכלס מטילות ב- 500 סמ"ר/מטילה, קיבל תוספת מכסה ובזכותה הוא יוכל לצופף עוד את המטילות עד 350 סמ"ר/מטילה. אם זאת מגמת השיפור לרווחת בעלי החיים בפתח שנת 2021, כולנו צריכים להתבייש!

נתי אלקין

איומים חדשים תפנית בעלילה האם ישראל בדרך להיפגע ממחלת הדנגי? המוסר של חברות התרופות