תרכיבים 2019

תרכיבים 2019

תרכיב אבעבועות רוח ודלקת קרום המוח

28 נובמבר, 2019

מאמר המתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי Pediatrics, מתאר שני מקרים של דלקת קרום המוח בנערים בני 14 בארה"ב, בעקבות שפעול (ריאקטיבציה) של נגיף אבעבועות רוח מתרכיב. הנערים חוסנו בתי מנות על פי ההמלצה. התרכיב מורכב מנגיף מוחלש. אחד הנפגעים הינו מדוכא חיסון (רקע של לויקמיה) והאחר ללא כל רקע של כשל חיסוני. מדובר בדיווח חריג ונדיר לתרכיב הידוע כתרכיב בטוח ונמצא בשימוש בארה"ב כבר שנים רבות.
דלקת קרום המוח היא סיבוך ידוע של אבעבועות רוח.  פי הדיווח, ידועים מקרים קודמים של ילדים שסבלו מדלקת קרום המוח הקשורים לחיסון - אירוע המכונה (vOka (vaccine Oka- אך אלה קיבלו מנת חיסון אחת בלבד.
המלצות החיסון הן: שתי מנות של החיסון: האחת בין 12 חודשים ל 15 חודשים והשנייה בין גיל 4 ל 6 שנים. על פי הדיווחים בארה"ב התרכיב מונע שם יותר מ- 3.5 מיליון מקרים של אבעבועות רוח, 9,000 אשפוזים ו -100 מקרי מוות.