תרכיבים 2023

תרכיבים 2023

אושר חיסון שני נגד מחלת המלריה

3 אוקטובר, 2023

ארגון הבריאות העולמי (WHO) ממליץ על שימוש נרחב בחיסון שני נגד מלריה, מחלה שהורגת יותר מחצי מיליון ילדים מדי שנה, רובם באפריקה. החיסון החדש, הנקרא R21/Matrix-M  הוא השני בעקבות התרכיב הראשון נגד מלריה שנקרא Mosquirix או RTS,S, עליו המליץ ארגון הבריאות העולמי לפני שנתיים. אולם, חיסון זה נמצא במחסור, כאשר רק כ-18 מיליון מנות צפויות להיות זמינות עד שנת 2025. כניסת התרכיב השני צפויה לסגור את הפער בין היצע לביקוש. שני התרכיבים מבוססים על ביטוי חלבון של הטפיל Plasmodium falciparum. לאחרונה התפרסם ב- Lancet מחקר (ניסוי שלב 3) שבחן את יעילות התרכיב החדש. שני התרכיבים מציגים יעילות של כ- 75% נגד מופע מלריה קליני כאשר הם ניתנים בשילוב עם תרופות נגד מלריה. התרכיב R21, פותח באוניברסיטת אוקספורד. וצפוי להיות זמים במחצית השנייה של שנת 2024. לפחות 28 מדינות מתכננות שילוב חיסונים כחלק מתכנית מניעת המלריה בתחומן. שני התרכיבים מחייבים שלוש מנות ראשוניות תוך מספר חודשים, בתוספת מנה רביעית 12 חודשים לאחר מכן, וכנראה ידרשו חיסונים נוספים לאחר מכן כדי לשמור על רמת הגנה גבוהה. התרכיב הראשון ניתן כבר לכ- 1.8 מיליון ילדים.