יונופורים

יונופורים

מוננסין, סלינומיצין, לסלוסיד, נרסין, מדורמיצין וסמדורמיצין. ליונופורים, פעילות אנטי-בקטריאלית בפני Clostridium perfringens, מחולל המחלה: דלקת מעיים נקרוטית.
היונופורים הינם חומרים המסוגלים ליצור קומפלקסים שומניים מסיסים עם קטיונים של מתכות אלקליות ספציפיות ולהעבירם מבעד לממברנות ביולוגיות, דבר הגורם להפרעות באיזון היונים בממברנות הטפיל ועיכוב הפעילות המיטוכונדריאלית. החדרת יונים אלה לתוך הטפיל, מחייבת צריכת אנרגיה מוגברת של המשאבה האחראית על שמירת האיזון היוני הנדרש. שיעור הגליקוליזה וצריכת העמילופקטין, מקור האנרגיה העיקרי, עולה. הליך זה יוצר תגובה אוסמוטית קיצונית והרסנית הגורם לתא הטפיל לתפוח באופן משמעותי.