מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

והנה זה הגיע... שפעת עופות באדם בבריטניה

6 ינואר, 2022

לאחר שנים שאירופה לא ידעה דיווחים על מקרה של שפעת עופות באדם, בריטניה מדווחת על אדם שנדבק בנגיף שפעת עופות. למרות שדיווח זה צפוי להיות "חדשות מסעירות", יש לקחת נתון זה בפרופורציה המתאימה. הידבקות בני אדם בנגיף שפעת עופות היא יחסית נדירה ועיקרן במזרח אסיה ומצרים. על פי המידע הקיים כרגע, האדם נדבק לאחר מגע צמוד עם עופות נגועים. הממצא עלה בעקבות ניטור של אנשים שנחשפו לעופות נגועים (ראוי שגם אצלנו משרד הבריאות יפעל באופן דומה). הנגיף זוהה כ-H5N1 והאדם הוא מהנדס בפנסיה בן 79 Alan Gosling שהחזיק מעל 100 ברווזים בחצרו ב-Devon.
אל מול נתון זה גוברת החשיבות להקפדה הנדרשת במיגון העובדים בלולים הנגועים. לדאבוננו תמונות שפורסמו בעיתונות או ברשתות החברתיות הציגו עובדים במיגון חלקי או ללא מיגון כלל.
במהלך שנת 2021, רוסיה דיווחה על המקרה הראשון של הידבקות בני אדם בנגיף שפעת עופות H5N8. האירוע כלל 7 אנשים שעבדו במפעל עופות.


ראה: שפעת עופות בבני אדם בהולנד  (2003)

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001