מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

סלמונלה: הדו"ח השנתי של משרד הבריאות 2020

18 יוני, 2022

בשנת 2020, נמשכת מגמת העלייה של הסרובר סלמונלה וירג'יניה/מינכן בכל מקורות התבדידים. בשנת 2020, המעבדות של המועצה לענף הלול, צימצמו את העברת התבדידים לסיווג, מה שעל פי משרד הבריאות מקשה על ניתוח המגמות וההתמודדות עם תחלואת הסלמונלה בבני אדם בישראל. מגיפת הקורונה הובילה לצמצום פניות בנושא תחלואת מעיים, נובע מכך ירידה במספר התבדידים שנשלחו לסיווג.
תבדידי הסלמונלה המובילים בבני אדם ובעופות בשנת 2020:

תבדידים מבני אדם

% מכלל התבדידים

תבדידים ממקור בעלי חיים ועופות (בעיקר)

% מכלל התבדידים

S .Virginia/S. Muenchen

39.5

S .Virginia/S.Muenchen

15.0

S. Enteritidis

23.3

S. Bredeney

12.0

S. Typhimurium

7.6

S. Enteritidis

11.2

S. Infantis

5.6

S. Typhimurium

7.8

S. Montevideo

3.2

S. Dublin

3.9

S. Saintpaul

1.8

S. Infantis

3.3

פעוטות מתחת לגיל 4 מהווים כ-50% מהתחלואה.
בשנת 2007 הגיח הזן S. Infantis, אשר עלה בחדות עד 2009 והגיע לשיא ב-2012. משנת 2013 נצפית ירידה בשיעור תבדידי S. Infantis. משנת 2015 ישנה עליה בשיעור תבדידי S. Enteritidis, עקב התפרצויות שנגרמו מביצי מאכל. משנת 2018 נצפית עלייה במספר תבדידים של סרוברים S. Muenchen/S. Virginia.
נדרשת תגובה תואמת בענף העופות שתתאים את תכנית החיסונים לזנים המובילים, בדיוק כפי שנעשה בעבר לגבי סלמונלה אינפנטיס.
עמידות: הסרוברים S. Infantis ,S. Kentucky ,S. Typhimurium, S .Java מראים עמידות למספר רחב של קבוצות אנטיביוטיקה. הסרובר S. Virginia/ S. Muenchen מוגדר כ- MDR עקב עמידות לקבוצות שונות של אנטיביוטיקות, נתון מדאיג בהתחשב בכך שהוא הסרובר הנפוץ ביותר בישראל.

 

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001