מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

ביצי יבוא - ומדוע לדעתינו לא סופרים את הצרכן

4 מרץ, 2022

בשבועות האחרונים ניתן לראות על מדפי המרכולים ביצים שמקורן מיבוא. ביצים מאוקראינה או מספרד.
ביצים המיוצרות במדינת ישראל מוחתמות בשני תאריכים.
תאריך ראשון הוא התאריך האחרון לשיווק הביצים לצרכן, והוא 16 יום ממיון.
התאריך השני הוא חודש ימים מתאריך השיווק האחרון, והוא המועד האחרון בו ניתן לצרוך ביצים אלה במידה ונשמרו במקרר הצרכן.
לביצי יבוא יש נוסחה אחרת: התאריך אחרון לשיווק להחתמה על הביצה יהיה 26 יום מתאריך ההטלה ולא יאוחר מ-16 ימים מיום המיון. התאריך השני שהוא התאריך האחרון לשימוש יהיה לכל היותר עשרים יום לאחר תאריך אחרון לשיווק.
בכל מקרה, התאריכים לביצי יבוא קצרים מהתאריכים לביצים מקומיות (עוד סיבה מדוע חשוב לאכוף את החתמת מקור הביצים כבר בארץ המקור, כפי שמחייב החוק).
בתמונה מטה, ביצים מיובאות מאוקראינה. אנו יכולים לראות שהתאריך האחרון לשיווק הוא: 15/3 והתאריך האחרון לצריכת הביצים הוא ה- 4/4 אם הביצים נשמרו במקרר הצרכן. כלומר, פרק הזמן ממועד אחרון לשיווק ועד מועד אחרון לשימוש (אם הביצים נשמרו במקרר הצרכן) הוא 20 יום ולא 30 יום כפי שמאפשר החוק לביצים מקומיות. אבל... כפי שניתן לראות, האריזה המשמשת אריזת ביצי יבוא היא זהה לזו שמשמשת אריזת ביצים מקומיות ועליה כתוב "טוב לשימוש חודש נוסף במקרר".