מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

ניגריה: הדבקה של בני אדם בנגיף שפעת עופות

22 מרץ, 2021

ניגריה מדווחת לארגון הבריאות העולמי על אבחון הדבקה של בני אדם בנגיף שפעת עופות - H5. על פי ההודעה, ב-29 בינואר וב-3 בפברואר 2021, המרכז של ניגריה לבקרת מחלות (NCDC) קיבל דיווחים על התפרצויות של שפעת העופות בקרב עופות במדינות קאנו ופלטו. דגימות שנלקחו מעובדים שנחשפו לעופות נגועים מצאו 7 דגימות מתוך 64 חיוביות לנגיף שפעת A, שלוש מהן היו חיוביות לשפעת A(H5). כל שבעת המקרים החיוביים של שפעת A היו א-סימפטומטיים.
דגימות משבעת המקרים נשלחו לארצות הברית (CDC) לצורך אפיון נוסף. רק קטעים משלוש דגימות הצליחו לרצף והתוצאות הצביעו על כך שנגיף השפעת (H5) בדגימות היה מקבוצה H5 2.3.4.4b, ורצפי הגנים של HA היו דומים לאלו שנגיפי שפעת A(H5N8), שדווחו לאחרונה באפריקה, אסיה, אירופה והמזרח התיכון. לא ניתן היה לקבוע את סיווג הנויראמינידאז.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001