מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

דרום אפריקה: תמותה של עשרות אלפי עופות בר משפעת העופות

27 נובמבר, 2021

יותר מ-21,000 ציפורי בר מתו עד עתה כתוצאה מהתפרצות שפעת העופות בכף המערבי של דרום אפריקה. רוב התמותה מתרכזת בקרב קורמורנים (כ- 20,500) הנמצאים בסכנת הכחדה.
האזור שנפגע באופן הקשה ביותר הוא האי Dyer המשמש מושבת רבייה של הקורמורנים. 
לפני ההתפרצות, היו על פי הערכות כ-57,000 זוגות רבייה בדרום אפריקה, כך שהפגיעה היא קשה במיוחד מול העובדה שב-30 השנים האחרונות חלה ירידה של למעלה מ-50% באוכלוסיית קורמורנים זו. 
בתקופה האחרונה, היקף התמותה היומית פוחת, כאשר עיקר המאמצים מתרכזים בפינוי עופות חולים ומתים.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001