מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

עמידות מרובה לאנטיביוטיקה בקרב תבדידי סלמונלה מעופות בישראל

Environmental Microbiology, 2020 - 22:413-432 9 פברואר, 2020

מחקר המתפרסם בימים אלה בכתב העת Environmental Microbiology, סוקר מאפייני עמידות של תבדידי סלמונלה מעופות בישראל. המחקר מציג קשר חזק במגמות האפידמיולוגיות של 4 זני סלמונלה, אינפנטיס, מינכן, ניופורט ווירכו, בעופות ובבני אדם.
60% מכלל תבדידי הסלמונלה בעופות שנבדקו (133/188), הציגו עמידות מרובה לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים (MDR - עמידות מרובה מוגדרת כזו על פיה החיידק הנבדק מציג 3 או יותר עמידויות לתכשירים שונים מקבוצות פרמקולוגיות שונות). העמידות הבולטת ביותר היתה לחומצה נלידיקסית (אינדיקטור לפלואורקווינולונים) ולטטרציקלינים - 65%, לכל אחד מהם בנפרד. שני תכשירים אלה משמשים בהיקף נרחב בענף העופות.
בין 11 זני הסלמונלה שנחקרו, 97% מתבדידי סלמונלה קנטאקי היו MDR. 
בנוסף, הוגדרו בתבדידים שונים, אתרי עמידות שלא היו ידועים קודם לכן. החוקרים מדגישים את התרומה המרכזית של משק העופות להתפתחותם של גנים המקודדים לעמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים החשובים ברפואת בני אדם. גנים אשר בהיותם מרכיבים גנטים המסוגלים לעבור בין חיידקים (mobile genetic elements) מופצים עם חיידקי הסלמונלה בשרשרת המזון ומהווים מקור להעצמת המשבר של עמידות חיידקים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים.


החוקרים:

Emiliano Cohen, Maya Davidovich, Assaf Rokney, Lea Valinsky, Galia Rahav and Ohad Gal-Mor

 

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019