מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

הנחיות השו"ט בנושא ניטור סלמונלה במשקי הטלה

27 מאי, 2020 השירותים הווטרינרים פרסמו בימים אלה הנחיות למגדל בדבר ניטור סלמונלה במשקי ההטלה. הנחיות אילו מבהירות למגדל את התהליך על שלביו השונים, מדיניות השו"ט והבסיס לקבלת ההחלטות.
מדובר במסמך חשוב ומומלץ לכלל המגדלים בשלוחה לעיין בו. מידע נוסף

סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל - אפריל 2020

מקור: השירותים הווטרינרים 27 מאי, 2020 השירותים הווטרינרים מפרסמים נתונים לגבי ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל.
נתוני השליש הראשון של שנת 2020, מרוכזים בטבלה מטה, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנים 2018-2019.
בסה"כ לא מסתמנת מגמת שיפור בנושא, למרות השקעה נרחבת בניטור, המתבטאת בעליה של 73% במספר הלהקות שנבדקו בשליש הראשון של השנה. מידע נוסף

שקיפות והדדיות למערך וטרינרי מקצועי ויעיל

4 מאי, 2020 היום הופץ בקרב הרופאים חוזר מטעם מנהל השירותים הווטרינרים (בפועל), ד"ר תמיר גושן. מטרת החוזר היא לרענן את חובת הדיווח על מחלות רשומות וכמובן לפרט את החשיבות שיש לנושא זה, "דיווח מהימן יאפשר שליטה טובה יותר בהן". המכתב ממוען לרופאים הווטרינרים ובהעתקים הוא כולל רשימה ארוכה ומכובדת של בעלי תפקידים.
למרות שאין זו התבטאות ראשונה שלי בנושא, אני מעלה שוב את השאלה, האם אין לשו"ט חובה מקצועית לדווח לרופאים הקליניים על התפרצויות של מחלות זואונוטיות מדבקות? כאשר מדובר בשקיפות ושיתוף כדי להירתם יחד למען מטרה מקצועית משותפת האם נכון הוא שהשו"ט ימדרו את הרופאים הקליניים? מידע נוסף

סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל - מרץ 2020

מקור: פרסום השו"ט 29 אפריל, 2020 השירותים הווטרינרים מפרסמים נתונים לגבי ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל. היות וניטור שהחל במחצית 2017, נתוני ניטור ל"שנה מלאה" קיימים לשנים 2018 ו-2019.
הנתונים מציגים עליה חדה (58%) בהיקף הבדיקות במהלך שנת 2019 בהשוואה לשנה קודמת. מידע נוסף

בדיקות כייל לדלקת מח וקרומיו של תרנגולי הודו

25 מרץ, 2020 המעבדות של המועצה לענף הלול, פרסמו בימים אלה הודעה על פיה, מאמץ משותף של המכון הווטרינרי והמעבדות לבריאות העוף של המועצה לענף הלול, הביאו לייצור אנטיגן TME (דלקת מח וקרומיו של תרנגולי הודו) לצורך ביצוע בדיקות סרולוגיות (HI).
בנוסף נמסר שבאפריל 2019 הוטמעה במעבדות לבריאות העוף גם שיטת ה- Diva RT PCR (אבחנה מבדלת בין נגיף החיסון לנגיף הפרא). מידע נוסף

אירועי IBH בפטמים

3 מרץ, 2020 בשבועות האחרונים מדווחים מספר אירועי דלקת כבד עם גופיפי הסגר ממשקי פטם שונים.
למרות שהאירועים בדרך כלל קשורים אפידמיולוגית ללהקות רביה מסויימות, אין כל דיווח המרכז את המידע, מספר להקות הרבייה המעורבות, מספר משקי הפטם, היקף האירועים ונתונים מקצועיים אחרים.
עלטה, המתווספת לאירועי ניוקסל נוספים במשקי פטם בצפון. מידע נוסף

אירועי ניוקסל בפטמים

27 פברואר, 2020 בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועי ניוקסל במשקים בצפון הארץ.
בישוב עלמה, בישוב גורן ובעבדון.
אין דיווחים של השירותים הווטרינרים לרופאים הקליניים. אין נתונים לגבי גיל ההתפרצות, אין נתונים לגבי היקף האירוע, אין נתונים לגבי החלטות ההתמודדות במוקד.
מסמנים הסגרים בתכנת המחשב של המועצה לענף הלול וממשיכים הלאה. מידע נוסף

עמידות מרובה לאנטיביוטיקה בקרב תבדידי סלמונלה מעופות בישראל

Environmental Microbiology, 2020 - 22:413-432 9 פברואר, 2020 מחקר המתפרסם בימים אלה בכתב העת Environmental Microbiology, סוקר מאפייני עמידות של תבדידי סלמונלה מעופות בישראל. המחקר מציג קשר חזק במגמות האפידמיולוגיות של 4 זני סלמונלה, אינפנטיס, מינכן, ניופורט ווירכו, בעופות ובבני אדם.
60% מכלל תבדידי הסלמונלה בעופות שנבדקו (133/188), הציגו עמידות מרובה לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים (MDR - עמידות מרובה מוגדרת כזו על פיה החיידק הנבדק מציג 3 או יותר עמידויות לתכשירים שונים מקבוצות פרמקולוגיות שונות). העמידות הבולטת ביותר היתה לחומצה נלידיקסית (אינדיקטור לפלואורוקוינולונים) ולטטרציקלינים - 65%, לכל אחד מהם בנפרד. שני תכשירים אלה משמשים בהיקף נרחב בענף העופות. מידע נוסף

H5N8 בציפור בר - אבחון ראשון של הנגיף בשנת 2020 בישראל

31 ינואר, 2020 עיט ניצי ממושדר הועבר ואושפז במתחם הספארי ברמת גן לאחר שנמצא חולה באזור בקעת הירדן (גילגל).
בדיקות מעבדה שנעשו במכון הווטרינרי מצאו כי הוא חיובי לנגיף שפעת עופות H5N8.
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019