מה חדש בעולם - 2020

מה חדש בעולם - 2020

השקעה בשיווק ביצי מאכל

19 ינואר, 2020

ארגון המגדלים המאוגד ליצור ביצים תחת מותג האיכות Lion Eggs בבריטניה יקצה 1.3 מיליון ליש"ט בפרסום לשנת 2020. המטרה היא להגביר את המודעות וצריכת ביצי המאכל בבריטניה. הקמפיין נקרא: 'WonderEgg’. 
לצורך המהלכים השיווקיים גוייסו אנשי ספורט ומדיה חברתית ומתוכננות פעילויות נרחבות בתוכניות בישול ופרסום.
ההשקעה והמודעות לצורך בעידוד צריכת ביצי המאכל הולכים בד בבד עם ההבנה המקצועית לקידום איכות הייצור והעקיבות.
אין פלא שבישראל אין כלל השקעה בשיווק ביצי המאכל.