מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

שפעת עופות באיטליה

1 מאי, 2020

איטליה מדווחת על אירוע שפעת עופות H7N1 ב- Treviso - צפון איטליה (מעט צפונית לונציה).
האירועים אובחנו בשתי להקות של תרנגולי הודו.
מדובר אמנם בזן בעל אלימות נמוכה, אך מחייב דיווח לארגון ה-OIE, בשל היותו מקבוצה H7. 
לאחרונה אירוע של שפעת עופות H7N3 בארה"ב, הציג שינוי של הנגיף מזן בעל אלימות נמוכה (LPAI) לאלימות גבוהה (HPAI).

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019