מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

קמפילובקטר: מה הצרכן הגרמני יודע?

Henke et al. BMC Public Health (2020) 20:336 28 מרץ, 2020

סקר חתך שנעשה ע"י חוקרים בקרב יותר מ -1,000 צרכנים בגרמניה, לגבי הידע הצרכני אודות קמפילובקטר, סלמונלה וטוקסופלסמה, מצא שכמעט 70% מהנשאלים מעולם לא שמעו על חיידק הקמפילובקטר. אחוז קטן בלבד, כ 20% שמעו על חיידק הקמפילובקטר אך לא ידעו כיצד עליהם לנהוג כדי להתגונן בפניו וכמעט 12% אכן ידעו כיצד יש עליהם לנהוג בכדי להימנע מזיהומים מחיידק זה. כמחצית מהנשאלים (52.2%) ששמעו על החיידק  ידעו שהוא מועבר באמצעות בשר. הידע הצרכני על טוקסופלסמה היה טוב יותר בהשוואה לזה של קמפילובקטר, והמשיבים ידעו היטב על חיידק הסלמונלה. 
ממצאים אלה מדגישים את החשיבות במידע נגיש יותר לצרכנים, כדי לשפר את הבנתם בתחום זה ולהפחית את שכיחות זיהומי קמפילובקטר.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019