מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

צפון קרולינה: מקרים נוספים של שפעת עופות

27 מרץ, 2020

צפון קרוליינה מדווחת על מקרים נוספים של שפעת עופות H7N3 בלהקות תרנגולי הודו בצפון קרולינה, ארה"ב. 
הנגיף המעורב הוגדר כנגיף בעל אלימות נמוכה. 
האבחונים הנוספים הם תוצאה של ניטור להקות באזור.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019