מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

הסיבות לכושר ההדבקה ואלימות נגיף ה-SARS-CoV-2 והדמיון לשפעת עופות

23 מרץ, 2020

התפרצות מחלת ה-Covid-19, מעסיקה את מיטב החוקרים במטרה להבין את התהליכים, באופן שיעזרו לרפואה להתמודד עם ההתפרצות הקשה. מחקרים המתפרסמים לאחרונה, מנסים להבין מדוע הנגיף הנוכחי מציג כושר הדבקה גבוה מאד יחסית ל"קרוב משפחתו" נגיף ה-SAR-CoV, המציג קירבה גנטית של 86% (בהשוואת הגנום המלא) ואפיניות מאד גבוהה לקולטני (רצפטורים) (Angiotensin - converting enzyme 2 (ACE2.
החלבון S של הנגיף הנוכחי, שאחראי להיצמדות הנגיף לתא המאחסן (במקרה זה pneumocytes) מציג אפיניות הגבוהה פי-10 בהשוואה לנגיף ה-SARS.
עוצמת הקשירה של נגיף ה-SARS-CoV-2 לתאי האדם חזקה במיוחד וקשה להתרה בהשוואה לנגיף ה-SARS. במחקר המתפרסם ע"י קבוצת חוקרים מישראל ב-BioRxiv^ נגיף הקורונה החדש מתחבר בצורה אופטימלית ליותר נקודות מפגש בשטח הפנים של תא האדם. לנגיף ה-SARS-CoV-2 מספר משמעותי גבוה יותר של קשרים כפולים וחזקים, 52 לעומת 28 בהשוואה לנגיף ה-SARS ושטח הפנים של ה-SARS-CoV-2 משמעותית גדול יותר מה-SARS עם מספר מרשים של נקודות מגע עם הנגיף. בעקבות התחברות זו של ה-SARS-CoV-2 לנקודות רבות על פני שטח הפנים של הקולטן, בו זמנית, יהיה קשה להפרידם בקלות מתאי האדם. לכן, טוענים החוקרים, יתקשו המדענים לפתח תרופה שתוכל לנתק את מספר הקשרים הרב שנוצר באמצעות שכלול תרופות קיימות, שנחשבו בעבר ליעילות נגד ה-SARS.
אתר הקישור של הנגיף (חלבון S), משופעל באמצעות אנזים הנקרא: Furin. אנזים זה יוצר חיתוך באתר הביקוע של חלבון ה-S ליצירת S1/S2, באופן דומה למתרחש בחלבון ההאמאגלוטינין (HN), של נגיף שפעת העופות. בדומה לנגיפי השפעת של עופות, נגיף
ה-SARS-CoV-2, מכיל אתר ביקוע "מרובה" ח. גרעין בסיסיות עליו פועל האנזים Furin המיוצר ע"י רקמות שונות של המאחסן (ריאות, כבד, מעי דק). 
מחקר של קבוצת חוקרים סינים, הוכיחה ששינוי באתר הביקוע של נגיף הברונכיטיס המדבקת זן QX, יכול להגביר את הפתוגניות וליצור מופע עצבי.


^Brielle et al., 2020. The SARS-CoV-2 exerts a distinctive strategy for interacting with the ACE2 human receptor. bioRxiv

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019