מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

הנטל הכלכלי של הרעלות מזון בבריטניה

14 מרץ, 2020

דו"ח המתפרסם בימים אלה ע"י ה-FSA בבריטניה, סוקר נתונים של 5 שנים שנאספו במטרה להעריך את העלות הכלכלית (ישירה ועקיפה) של הרעלות מזון בבריטניה. הערכות כלכליות אלה חשובות כדי לתת למקבלי ההחלטות תמונה של הנטל הכלכלי ועל בסיס זה יכולת לנקוט עמדה בהתמודדות עם תחלואה זו. 
הנטל הכלכלי הכולל של הרעלות המזון כ- 2.4 מיליון מקרים בשנה בבריטניה, מוערך ב- 9 מיליארד ליש"ט (3 מיליארד למקרים מוגדרים ועוד כ- 6 מילארד למקרים לא מוגדרים), מתוך מחוללי המחלה המוגדרים, Norovirus אחראי לנטל הכבד ביותר 1.68 מיליארד ליש"ט, קמפילובקטר 710 מיליון ליש"ט, סלמונלה 210 מיליון ליש"ט.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019