מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

קמפילובקטר בעופות פיטום: מההובלה ועד השחיטה

Int J Food Microbiol. 2020 Feb 19 14 מרץ, 2020

חיידק הקמפילובקטר הוא החיידק המוביל באירועי הרעלות מזון בעולם. החיידק מתרבה ומצוי במערכת העיכול של העופות כאשר המקור העיקרי לזיהומים בבני אדם הוא בשר העוף. פעילויות שונות נעשו במטרה לצמצם את רמת הנגיעות של העופות בחיידק הקמפילובקטר ברמת המשק, אך ההצלחה בתחום זה היא מצומצמת. המשחטות נדרשות לצמצם את שיעור הזיהום של בשר העוף בחיידק הקמפילובקטר ומאז 2018, הוגדרו באירופה מדדים (EU 2017/1495), של סף עליון הנמוך מ- 1000 CFU/g בדגימות מעור הצוואר.
קבוצת חוקרים מבלגיה סוקרת במאמר המתפרסם ב- Int J Food Microbiol, אחר האמצעים השונים שיש לנקוט מרגע ההובלה של העופות למשחטה ובשלבי השחיטה השונים והשפעתם על שיעור זיהום הטבחה, בהתחשב באיסור לשטיפת הטבחה הקיים באירופה.


*(ניתן לפנות למערכת האתר לקבלת מאמר הסקירה המלא).

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019