מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

עופות, סין ונגיף הקורונה

4 פברואר, 2020

מגדלי עופות הנמצאים בלב התפרצות נגיף הקורונה בסין (מחוז Hubei), נאלצים להמית את העופות בשל הדרישות החדשות שמגבילות תנועה של הובלת בעלי חיים והספקת מזון לחוות. השיתוק בפעילות בסין לא דילג על חוות גידול העופות והחקלאים נאלצים להמית את בעלי החיים היות ואין בידם לספק להם מזון או להובילם לשחיטה.
האיסור על תנועת עופות חיים ותוצרת מן החי (ביצים), הנחשבים כסיכון פוטנציאלי למחלות, משתק למעשה את חקלאות משק החי באזור הנמצא בלב התפרצות מחלת הקורונה. ברשתות החברתיות הופצו בימים האחרונים סרטונים בהם נראים חקלאים הקוברים אפרוחים, ברווזים וביצים. 
במחוז Hubei נשחטים בכל שנה כ 500 מיליון עופות. והוא נחשב מחוז חשוב בייצור ביצי מאכל. 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019