מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

צ'כיה מדווחת על אירוע H5N8 בתחומה

18 ינואר, 2020

צ'כיה מצטרפת לפולין, הונגריה, סלובקיה ורומניה ומדווחת אף היא על אירוע שפעת עופות H5N8 בתחומה. 
המקרה מדווח ממשק עופות חצר קטן, במרכז המדינה, המונה כ- 12 פרטים.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019