מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

ניוקסל בקליפורניה, ארה"ב

4 ינואר, 2020

אירועי הניוקסל במדינת קליפורניה ארה"ב מתחדשים.אירועי נוספים של מחל הניוקסל מדווחים לאחרונה במשקי חצר בקליפורניה, ארה"ב.
האירועים מיוחסים לאי-הקפדה על בטיחות ביולוגית באזורים הנגועים.
כרגע קיימים 20 מקרים חדשים תחת בדיקה.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019