מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

חקירה אפידמיולוגית של אירוע סלמונלה אנטריטידיס באירופה

Lancet Infect Dis - 2019 27 מאי, 2019

במהלך שנת 2016, דווחו מספר התפרצויות של סלמונלה אנטריטידיס בקרב בני אדם, במספר מדינות אירופאיות. מחקר המתפרסם בכתב העת המדעי The Lancet אשר סוקר ומסכם את האירועים מצא קשר בין זן החיידק המעורב באירועים אלה להתפרצויות שהחלו כבר ב-1 במאי 2015 ונמשכו עד ל-31 באוקטובר 2018.
18 מדינות באיחוד האירופאי דיווחו על 1209 מקרים (838 מאובחנים ועוד 371 אפשריים), 578 מקרים בבריטניה. באוקטובר 2016 אותר מקור הזיהום - ביצים שמקורם בפולין. החוות בפולין מהן סופקו ביצים אלה היו מוגדרות כחופשיות מסלמונלה אנטריטידיס.
זוהו שני זנים של חיידק סלמונלה אנטריטידיס. בעקבות ממצאים אלה, ננקטו מספר צעדים אשר הפחיתו את מספר האירועים, אך עליה מחודשת נרשמה במרץ 2017 שנמשכה לעבר 2018. לאירועים אחרונים אלה לא זוהה מקור.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001