חיטוי מי שתייה

חיטוי מי שתייה

שם מסחרי יצרן/משווק חומר פעיל אריזה מינון תמונה עלון
הידרוקייר מי חמצן מיוצבים 49.4%
מלחי כסף 0.047%
10 ליטר 1 מ"ל / 10 ליטר מים
אקווה קלין קאנטרס / פיברו מי חמצן מיוצבים 50%
מלחי כסף 0.01%
ללא עופות: 10-30 מ"ל/ליטר
עם עופות: 0.1-0.25 מ"ל/ליטר
קלורוט קונצפט לרוקחות Troclosene sodium 100% מי שתייה: 1 כדור ל- 250-300 ליטר מים (5-7 חל"מ)
חיטוי ביצים: 1 כדור ל-10 ליטר מים (150 חל"מ)
אגריספט טבליות כל טבליה מכילה: 2.5g Sodium Dichloroisocyanurate (Troclosen sodium) 300 טבליות