תכשירים משולבים

תכשירים משולבים

שם מסחרי יצרן/משווק חומר פעיל אריזה מינון תמונה עלון
מולטי דס Multi-Des GA גלוטראלדהיד 12.5%
אלקיל די-מתיל בנזיל אמוניום כלוריד 15.0%
דידציל די-מתיל אמוניום כלוריד 10.0%
1, 10, 20 ליטר ריסוס: 0.25%-0.5% , 1 ליטר על שטח של 4 מ"ר
ערפול: 1 ליטר תכשיר + 4 ליטר מים לכל 1000 מ"ק
ביאוקסי - אנביירו Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 2%
Alkyl Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride 2%
Sodium percarbonate 59%
Tetraacetylethylenediamine 20%
גלוטאמון תפזול / ביוואק גלוטראלדהיד 16.0%
אלקיל די-מתיל בנזיל אמוניום כלוריד 8.0%
אוקטיל דציל די-מתיל אמוניום כלוריד 6.0%
דידציל די-מתיל אמוניום כלוריד 3.6%
דיוקטיל די-מתיל אמוניום כלוריד 2.4%
5 ק"ג 5-10 מ"ל לליטר מים
וירוסיד CID LINES / פיטופיד Alkyldimethylbenzylammoniumchloride 17.06%Didecyldimethylammoniumchloride 7.8%
Glutaraldehyde 10.73%Isopropanol 14.63%Pineoil 2%
1, 5, 20 ליטר 2.5-5.0 מ"ל לליטר מים
גלוטאביק 20/30 פיברו Benzyl Alkyl ammonium chloride 16.0%
Glutaraldehyde 15.0%
1, 5 ליטר 1 ליטר / 200 ליטר מים
גלוטאדור דורקי גלוטראלדהיד 16.0%
אלקיל די-מתיל בנזיל אמוניום כלוריד 12.0%
דידציל די-מתיל אמוניום כלוריד 10.0%
5, 25 ליטר 5 מ"ל לליטר מים
דורספט דורקי Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 18%
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 8.0%
Isopropanol 15.0%
Glutaraldehyde 11.0%
1, 5, 25, 200 ליטר 2.5-5.0 סמ"ק דורספט / 1 ליטר מים
פונגידור פלוס דורקי Enilconazole 15%
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate 14%
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate 10%
1 ליטר 1:100
סיד 2000 CID LINES / פיטופיד מי חמצן 20%
חומצה אצטית 10%
חומצה פראצטית 5%
10 ק"ג ניקוי מערכות שתייה: תמיסה ל 2%
ניקוי והחמצת מי שתייה: 300-400 מ"ל/קוב
וולקן אם.פי.וט /Qalian - צרפת Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 23.8% Didecyl dimethyl ammonium chloride 2.5%
Glutaraldehyde 15.1%
5 ליטר 0.2-1.0%