אמינים ואמוניום רבעוני

אמינים ואמוניום רבעוני

שם מסחרי יצרן/משווק חומר פעיל אריזה מינון תמונה עלון
גלספט 10 תפזול / ביוואק Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 4.0%
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 3.0%
Didecyl dimethyl ammonium chloride 1.8%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride 1.2%
1 ,5 ,25 ק"ג חיטוי מבנים וציוד: 5 מ"ל ב- 10 ליטר מים.
חיטוי מי השתיה: 1 מ"ל ב- 10 ליטר מים.
גלספט 50 תפזול / ביוואק Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 20.0%
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 15.0%
Didecyl dimethyl ammonium chloride 9.0%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride 6.0%
1 ,5 ,25 ק"ג חיטוי מבנים וציוד: 1 מ"ל ב- 10 ליטר מים.
ברומוספט 50% פיברו Didecyl dimethyl ammonium bromide 50% 1, 5, 25 ק"ג
ברומוספט 10% פיברו Didecyl dimethyl ammonium bromide 10% 1, 5, 25 ק"ג
ספטובאר 10 דורקי Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 4.0%
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 3.0%
Didecyl dimethyl ammonium chloride 1.8%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride 1.2%
1, 5, 25 ליטר חיטוי מבנים וציוד: 25 מ"ל ב- 10 ליטר מים.
חיטוי מערכות מים: 5 מ"ל ב- 10 ליטר מים.
ספטובאר 50 דורקי Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 20.0%
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 15.0%
Didecyl dimethyl ammonium chloride 9.0%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride 6.0%
1, 5, 25 ליטר חיטוי מבנים וציוד: 5 מ"ל/10 ליטר מים.
חיטוי מערכות מים: 1 מ"ל/10 ליטר מים.
אנ. סי. דור דורקי Didecyldimethylammonium Carbonate 12.5%
Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate 12.5%
5 ליטר 0.4-0.8%
לחיטוי מדגריות
קנוקוקס CID Lines/ פיטופיד N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-l, 3 diamine 38%
%Bezyl C12-16-Alkyldimethyl chloride 2.5
חיטוי כנגד קוקצידיה: מיהול של 4%
חיטוי נגד קריפטוספורידיום: מיהול 2%
0.4 ליטר תמיסה מוכנה לריסוס/ מ"ר