נחושת

נחושת

לנחושת יש פעילות אנטי-מיקרוביאלית.

שם מסחרי יצרן/משווק חומר פעיל אריזה מינון תמונה עלון
סטלוזן F Vilofoss / בר-מגן גפרת נחושת פנטהידראט 1.5% 15 ק"ג 50 גרם למ"ר.