בקטריופאגים

בקטריופאגים

שם מסחרי יצרן/משווק תאור/הרכב אריזה תאור/התוויות/מינון תמונה עלון
SalmoFresh Intralytix/פאג' ביוטק 6 פאגים פעילים כנגד סלמונלה בקבוק פלסטיק של: 0.1 או 1 ליטר
שקית בקופסא: 5 ליטר
התוויה: טיהור טבחה ומוצרי עוף מזני סלמונלה פתוגנים
מינון: בריסוס 1 מ"ל תכשיר מדולל 1:9 על פני 250 סמ"ר מוצר.