אנזימים

אנזימים

שם מסחרי יצרן/משווק תאור/הרכב אריזה תאור/התוויות/מינון תמונה עלון
סמיזים 10,000 אנזים פיטאז לשיפור נעכלות הזרחן ממקורות צמחיים
פיטאז 10,000 יחידות/גר'
25 ק"ג פטמים, ת. הודו 75 גרם/טון תערובת; מטילות 45 גרם/טון תערובת
Hostazym P פיטאז-6 המבוסס על חיידק א. קולי.
Hostazym X מיוצר מפטריה Trichoderma citrinoviride Bisset
קסילאנאז x-10 דניסקו, קופולק קסילאנאז 40,000 יחידות/גר' 25 ק"ג לשימוש בתערובות פטמים המבוססות על חיטה.
פטמים: 40 גר'/טון; מטילות ורביה: 47 גר'/טון.
Avizyme 1505x DuPont / פיברו בתערובות עם מס' סוגי גרעינים, המכילות חלבון ממקורות שונים ותוצרי לוואי עשירים בסיבים. פטמים: 16-25 גרם/טון
ת. הודו: 25 גרם/טון.
Axtra XB DuPont / פיברו מומלץ לתערובות עם מספר מס' סוגי גרעינים לשיפור נעכלות חומרי גלם המכילים ארבינוקסילאנים ובטא-גלוקנים. 50-200 גר'/טון תערובת.